Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.

MARES OTELİ

TALYA OTELİ

   

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

1. Ticaret ve Sicil Bilgileri

2. Ortaklık Yapısı

3. Yönetim Kurulu

4. Esas Sözleşme

5. Faaliyet Raporları

6. Özel Durum Açıklamaları

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri

8. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Dökümanlar

9. Vekaleten Oy Kullanma Formu

10. Periyodik Mali Tablo
ve Bağımsız Denetim Raporları

11. Bilgilendirme Politikası

12. Genel Kurul Toplantı Gündemleri ve Bilgilendirme Dökümanları

13. Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları

14. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları

15. Risk Yönetimi Komitesi ve Çalışma Esasları

16. Gazete İlanları

17. Duyurular

18. İletişim Bilgileri

19. Kredi Derecelendirme Notu